Som en del af hans plan, har vor himmelske Fader sørget for en Frelser
(Friend Jan 2005, forslag nr. 2a, oversat af Conny Hillgaard)

Sr. Primary:

Som en del af hans plan, har vor himmelske Fader sørget for en Frelser, som forløser os, så vi kan bo med ham igen.

Hjælp børnene med at lære den 3. Trosartikel udenad.

Forklar at Forsoningen består af 2 dele:

  1. Jesus Kristus overkom Faldet og den fysiske død igennem Opstandelsen. Alle som har boet på jorden skal opstå. Vis et billede af den opstandne Kristus og syng: Mon Jesus virkelig opstod (BS 45).
  2. Jesus Kristus overkom også den åndelig død, ved at påtage sig vore synder. For at blive frelst fra vore synder, må vi adlyde evangeliets love og ordinancer.

Lav en repræsentation om det Celestiale ringe (symboliseret ved solen). Klip den i stykker. På hver brik skriver du en lov og en skriftstedshenvisning f.eks:

Lav lige så mange grupper som du har brikker. Giv hver gruppe en brik.
Lad grupperne slå op i skriften, og forklare loven/Ordinancen - og derpå sætte deres brik på tavlen (sluttelig skal Solen være samlet).

Gentag den 3. Trosartikel, og syng sammen "Min Frelsers elsker mig" (BS 42)