Jeg kan være taknemlig
Friend Nov. 2006, forslag nr. 1; oversat af Conny HIllgaard
 

Spil et spil: "Velsignelse firkanter".

Brug et plakat eller en tavle og lav en spilleplade  med 5x5 felter.
I midten af spillepladen skriver du "Sal. 100:4". Dette felt er helle. Lad børnene slå op i deres skrifter og gentage skriftstedet flere gange.

Bed børnene om at hjælpe dig med at udfylde felterne med ting som vor himmelske Fader har givet os, som f. eks familie eller en levende profet som leder os. 

Godtag deres svar, og hav billeder parat af ting som de kan finde på at svare. F. eks:

(Brug billederne fra Evangelisk Kunst, primary lektiehæfte billedpakkerne og Liahona)
Når et barn foreslår et ting, lad ham da vælge et felt hvor billedet skal være. Hvis et barn foreslår noget du ikke har et billede af, lad da barnet tegne det, eller skrive det på feltet.

Når I spiuller dette spil, bed da en hjælper om at skrive velsignelserne som bliver nævnt ned på papirsedler. Læg papirsedlerne i en kurv. Når spillepladen er fyldt, lad da kurven vandre rundt blandt børnene række for række, medens de nynner "Tak til vor Fader" (BS 15)

Stop musikken tilfældigt og bed det barn der holder kurven, trække en velsignelse. Dæk papirsedlen over det billede på spillepladen hvor den hører til. Når en række enten vandret eller lodret er fyldt, synger i en sang om taknemlighed. Hvis I har 5-på-1-række og bruger skriftstedsfeltet, siger I skriftstedet højt alle sammen.