Jeg er taknemlig for Jesus Kristi fødsel
(Friend Dec. 2005, forslag nr. 3; oversat af Conny Hillgaard)

 

Fortæl beretningen om Frelserens fødsel, ved at dele børnene op i 2 hold.
Medbring enkle kostumer, som børnene kan bruge medens de agerer beretningerne.

 

Gruppe 1:
Helaman 14:1-7 og 3 Nefi 1:4-21

 

Gruppe 2:
Lukas 2:1-17

 

Bed hver gruppe læse deres skriftstedsreferencer.
Vælg et barn som fortæller beretningen medens de andre agerer til.

 

Bed gruppe 1 fremføre beretningen om Lamaniten Samuel
Syng "Samuel fortæller om Jesusbarnet" (Børnestjernen Dec. 1992)

 

Bed gruppe 2 om at fremføre krybbespillet fra Lukas kap. 2

Sing "Barn Jesus i krybben" (BS 26)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

For yngre børn:

Involver så mange børn som muligt. Lad deres lærer fortælle beretningen en enkle ord.
Bed børnene fortælle beretningen til deres familie.

Bær vidnesbyrd om Jesus Kristus.