Jeg er taknemlig for Jesus Kristus
Friend Nov. 2006, forslag nr. 2; oversat af Conny HIllgaard
 

Bed børnene lukke deres øjne og lytte til musikken. Lad pianisten spille: Han elsked os vor Fader stor (Sange og Salmer 111)

Bed børnene åbne deres øjne, og lad dem fortælle hvad de følte da de lyttede til musikken. Forklar at salmer er ment som en hjælp til at få os til at tænke på en speciel person, og at du vil give dem nogle hints om hvem det kan være.

Fortæl dem at når musikken standser, kan de åbne deres øjne og se efter et spor.
Når de har et billedet, lukker de øjnene igen og venter på den næste pause.<
Lad pianisten spille salmen igen og standse efter hver sætning.
Efter hver pause viser du flg. billeder:

C. Hillgaard: Disse billeder passer til den Engelske tekst, men bare så du har en idé om hvad de mener.

  1. Evangelisk Kunst nr. 600 (The World),
  2. Evangelisk Kunst nr. 200 (The Birth of Jesus),
  3. Evangelisk Kunst nr. 212 (Sermon on the Mount),
  4. Evangelisk Kunst nr. 239 (The Resurrected Jesus Christ).

Efter det sidste spor, spørg da børnene om de ved hvem den specielle person er (Kristus)

Fortæl at ordene i salmen passer til billederne. F. eks, passer billede af Forudtilværelsen til "Han elsked os vor Fader stor".

Spørg børnene hvornår de kunne forestille sig denne sang blev sunget (nadveren). Forklar at vi har et skriftsted der passer til denne sang.

Lær børnene John 3:16

Forklar børnene at nadveren er et særligt tidspunkt hvor vi kan tænke på Frelseren. At tænke på skriftsteder vi har lært, et en god måde at tænke på Kristus under nadveren. Opmuntr børnene til at fortælle om andre måder. Bed biskoppen eller en anden præstedømmebærer, som er blevet godkendt af biskoppen, om at fortælle om hans følelser under nadveren.

Syng "At tænke på Jesus" (Gl. primary sangbog B-55) eller en anden sang om Kristus.

Bær vidnesbyrd om at Kristus er Guds søn.