Jeg kan være en missionær nu
(BNP-hæftet 2005 November, forslag nr.
2)

Undervis i missionsforberedelse ved at lave et spillebræt med en sti, der er inddelt i mange felter i seks forskellige farver.

Fastklæb for enden af stien et billede, der handler om det at missionere.
Lav en terning med seks farvelagte sider, der passer til farverne på spillebrætet.
På hver af terningens sider, skriver du en af flg. sætninger:

Vælg nogle børn til at kaste terningen og gøre, hvad der står på den, og flyt brikken frem til de farvede felter, som terningesiden passer til. Spil spillet i et bestemt antal minutter og se, hvor langt I kan nå, før tiden er gået.

Fremhæv behovet for allerede nu ay forberede sig til at missionere.