Jeg kan omvende mig
(BNP-hæftet 2005 Marts, forslag nr. 2)

Skriv OMVENDELSE med store bogstaver på et stykke karton, og klip det ud i 4 brikker som et puslespil.
På bagsiden af hver brik skriver du - tillige med det tilhørende skriftsted - en af flg. ting, vi må gøre, for at omvende os:

  1. Være forudroliget (Sl. 38:19)

  2. Bede om tilgivelse (Enos 1:2-5)

  3. gøre uretten god igen (2. Mos 22:1)

  4. lade være med at gøre det forkerte igen (Mosija 4:10)

Tal ved hjælp af Evangelisk Kunst 227, 230, 234 og andre billeder, der måtte være relevante, om forsoningen og omvendelse.
Inddel børnene i 4 grupper, og giv hver gruppe en brik af puslespillet.
Lad hver gruppe slå skriftstedet op, tale om, hvad det betyder, samt fremlægge, hvad de har lært i gruppen.
Læg puslespillet.

Syng: "Hjælp mig oh Fader" (BS 98)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Større børn:
Klip hvert brik i mindre stykker, som skal pusles sammen for at finde skriftstedet.