Jeg kan styrke min familie
Friend Okt. 2006, forslag nr 2; oversat af Conny Hillgaard
 

Vis et et kopi "Familien: En proklamation  til Verden".

Læs introduktionen og første paragraf højt. Forklar et vor himmelske Fader ønsker at vi skal leve sammen med ham igen og at komme til joden som del af en familie, er en del af hans plan.

Lad et barn læse flg. fra proklamationen: "Vellykkede ægteskaber og familier bygges på og fastholdes ved tro, bøn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kærlighed, barmhjertighed, arbejde og sunde fritidsbeskæftigelser". Fortæl børnene at de kan styrke deres familier.

Del børnene op i ni "familier".
Husk, familier findes i forskellige størrelser. Skriv principperne (tro, bøn osv.) på små stykker papir og læg dem derpå i en kurv.
Lad hver familie trække et ord. Lad familierne illustrere det princip de har trukket.
Giv børnene tid til at forberede sig. F.eks. for at illustrere arbejde, kan børnene lad som om de fejer gulvet.
Hæng de små stykker papir på tavlen.
Brug Børnenes Sangbog og find sange som passer sammen med de ord der trækkes. Skriv evt.  sang nr. bagpå de små papirstykker.

Bed gruppen om at agere deres ord for hele Primary. Lad de andre børn gætte ordet. Når det er gættet, syng da sangen som står bagpå det lille stykke papir.

Forklar at pantomime et princip er sjovt - men at efterleve princippet er endnu bedre.
Udfordr børnene til at tænke på måder hvorpå de man styrke deres egen familie denne uge.