Navneskilte/missionskaldelser

Dette blev ikke oversat i den danske udgave, men flg. stod i

Sydney S. Reynolds, Sharing Time- Let Your Light Shine "Let Your Light Shine," Friend, Okt. 1999 side 37:
 

"Kirkemedlemmer er for nylig blevet rådet til ikke at give børn et brev der forestiller en kaldelse til en fuldtidmission, eller gå med navneskilte der forestiller der rigtige.
På den anden side, det opmuntres at forberede til at tjene en fuldtidsmission og være "medlems-missionær" opmuntres meget".

 

Her er det på Engelsk:

Recently Church members have been counseled to not have children pretend to receive callings as full-time missionaries or wear pretend missionary name tags. However, preparing for full-time missions and being "member missionaries" is encouraged."