Jeg kan leve evangeliet i mit hjem
(BNP-hæftet 2005 April forslag nr. 1)

Vis et billede af et hus
Del børnene op i grupper og giv hver gruppe et stykke papir og et billede af et familie medlem, som f.eks en far eller mor, bedstefar eller bedstemor, et barn eller en baby.
Lad gruppen skrive en liste hvorpå det familiemedlem de har fået, hjælper til i familien. Lad derpå grupperne skiftes til at agere, hvordan deres familiemedlem hjælper til, mens resten af børnene forsøger at gætte, hvilket familiemedlem det er.

Syng en sang om de pågældende familiemedlemmer. F.eks "Mor" (BS 108).

Hænge billederne og listerne op udenfor huset.

Syng nogle primarysange om hjemmet.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

For de større børn kan du læse sætning 4 og 5 i det synende afsnit af "Proklamationen". Inddel børnene i grupper, og giv hver gruppe et princip fra sætning 5.
Lad dem finde og synge en sang fra BS, som handler om dette princip, og derpå forklare, hvordan de kan efterleve dette princip i deres familie.