Tema år 2010:
Jeg ved min Frelser lever

BNP 2010  Nadvermøde programmet (kun programmet, ikke akt. forslag)

Musik forslag til 2010 (kun ganske få)

Ang. Forslag til Fællestid 2007:
Der er flere forlag på den Engelske side under både CSMP 2010 og  "Sharing Time"  

På denne side er der kun vist forslag fra BNP-hæftet og andre kirkegodkendte materialer.
Bruger du knappen "Fællestid" (på åbningssiden) finder du andre ikke kirkegodkendte + kirkegodkendte forslag.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Januar:

Uge 1: Gud er Fader til min Ånd

Uge 2: Jesus Kristus er Guds Søn

Uge 3+4: Min himmelske Fader og Jesus Kristus elsker min

Februar:

Uge 1: Jesus Kristus er min Frelser og Forløser

Uge 2+3: I kraft af Jesu Kristi forsoning kan hele menneskeheden blive felst

Uge 4: Jesus Kristus opstod, og det gør vi også

Marts:

Uge 1: Profeten kaldes af Gud

Uge 2: Profeter vidner om Jesus Kristus

Uge 3: Der er sikkerhed i at følge profeten

Uge 4: Gud taler gennem profeter

April:

Uge 1: Vor himmelske Fader og Jesus Kristus viste sig for Joseph Smith

Uge 2: Joseph Smith oversatte Mormons Bog ved Guds kraft

Uge 3+4: Jesus Kristus gengav evangeliet gennem Joseph Smith

Maj:

Uge 1: Min tro på Jesus Kristus bliver styrket , når jeg er lydig

Uge 2: Jeg kan omvende mig

Uge 3: Når jeg bliver døbt, indgår jeg en pagt med Gud

Uge 4: Når jeg bliver bekræftet, modtager jeg Helligåndsgaven

Juni:

Uge 1: Helligånden er det tredje medlem af Guddommen

Uge 2: Helligånden taler med en stile, sagte røst

Uge 3: Helligånden kan lede os og beskytte os

Uge 4: Og ved Helligåndens kraft kan I kende sandheden af alt.

Juli:

Uge 1: Jesus Kristus adlød altid sin himmelske Fader

Uge 2: Jesus Kristus færdedes overalt og gjorde vel

Uge 3 og 4: Jesu Kristi eksempel lærer mig hvordan jeg skal leve

Aug:

Uge 1: Jesus Kristus er miraklernes Gud

Uge 2:Jesus Kristus helbreder de syge

Uge 3: Jesus Kristus har magt over døden

Uge 4: Mirakler sker for dem, der har tro

Sep:

Uge 1 og 2: Jeg viser kærlighed til Jesus Kristus, når jeg holder befalingerne

Uge 3: Min kærlighed til Jesus Kristus vokser når jeg beder

Uge 4: Min kærlighed til Jesus Kristus vokser, når jeg studerer skrifterne

Oktober:

Uge 1: Når vi følger profeten, hjælper det os med at komme til Kristus

Uge 2: Når vi fortæller om evangeliet, hjælper det andre at komme til Kristus

Uge 3: Vi kommer til Kristus ved at omvende os, når vi begår en fejltagelse

Uge 4: Tempeltjeneste hjælper mig og min familie med at komme til Kristus

 

Nov:

Uge 1 og 2: Jesus Kristus lærte os at tjene andre

Uge 3: Når jeg tjener min familie, tjener jeg Gud

Uge 4: Når jeg tjener min næste, tjener jeg Gud.

Dec:

Uge 1: Jesus Kristus kom til jorden som profeterne havde lovet

Uge 2: Jesus Kristus er verdens Frelser.

Uge 3: Jesus Kristus vil vende tilbage til jorden

Uge 4: Jeg kan bo sammen med Jesus Kristus igen

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Musik:

Januar:

Februar:

Marts:

April:

Juli:

 

Sidst opdateret 23. Januar 2010