Jeg ved min Frelser lever
BNP 2010

Musik forslag til 2010 (kun ganske få)

Tema Sang Skriftsted Ugentligt emne
Jan.:
Vi tror på Gud, den evige Fader,
og på hans Søn, Jesus Kristus
Jeg ved, Jesus, han elsker mig«
(s. 28-29 i BNP 2010)
»Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden«
(TA 1:1 ).
Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus

Uge 1: Gud er Fader til min Ånd

Uge 2: Jesus Kristus er Guds Søn

Uge 3+4: Min himmelske Fader og Jesus Kristus elsker min
 

Feb.:
Jesus Kristus er min Frelser og Forløser
Sang: »Han sendte sin Søn«
( BS, s. 20-21)
»For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv« ( Joh 3:16 ). Jesus Kristus er min Frelser og Forløser

Uge 1: Jesus Kristus er min Frelser og Forløser

Uge 2+3: I kraft af Jesu Kristi forsoning kan hele menneskeheden blive felst

Uge 4: Jesus Kristus opstod, og det gør vi også
 

Marts:
Gud taler
gennem profeter
Sang: »Følg Guds profeter«
( BS, s. 58-59)
»… sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund« ( Luk 1:70 ). Gud taler gennem profeter

Uge 1: Profeten kaldes af Gud

Uge 2: Profeter vidner om Jesus Kristus

Uge 3: Der er sikkerhed i at følge profeten

Uge 4: Gud taler gennem profeter
 

April:
Jesus Kristus gengav evangeliets
fylde gennem Joseph Smith
Sang: »Jesu Kristi Kirke«
( BS, s. 48)

 

»Vi tror på den samme organisation, som fandtes i den oprindelige kirke«
(TA 1:6 )
Jesus Kristus gengav evangeliets fylde gennem Joseph Smith

Uge 1: Vor himmelske Fader og Jesus Kristus viste sig for Joseph Smith

Uge 2: Joseph Smith oversatte Mormons Bog ved Guds kraft

Uge 3+4: Jesus Kristus gengav evangeliet gennem Joseph Smith
 

Maj:
Evangeliets principper og ordinancer
fører mig til Jesus Kristus
Sange efter eget valg fra Børnenes sangbog »Vi tror, at evangeliets første principper og ordinancer er: 1) tro på Herren Jesus Kristus, 2) omvendelse, 3) dåb ved nedsænkning i vand til syndernes forladelse, 4) håndspålæggelse for Helligåndsgaven« ( TA 1:4 ). Evangeliets principper og ordinancer fører mig til Jesus Kristus

Uge 1: Min tro på Jesus Kristus bliver styrket , når jeg er lydig

Uge 2: Jeg kan omvende mig

Uge 3: Når jeg bliver døbt, indgår jeg en pagt med Gud

Uge 4: Når jeg bliver bekræftet, modtager jeg Helligåndsgaven

Juni:
Helligånden vidner om sandheden af alt
Sang: »Helligånden«
( BS, s. 56)

 

»Og ved Helligåndens kraft kan I kende sandheden af alt« ( Moro 10:5 ). Helligånden vidner om sandheden af alt

Uge 1: Helligånden er det tredje medlem af Guddommen

Uge 2: Helligånden taler med en stile, sagte røst

Uge 3: Helligånden kan lede os og beskytte os

Uge 4: Og ved Helligåndens kraft kan I kende sandheden af alt.
 

Juli:
Jeg kan følge
Jesu Kristi eksempel
Sang: »Frelseren bød«
( Salmer og sange, nr. 62).

 

Jesus sagde: »Kom så og følg mig!« ( Luk 18:22 ). Jeg kan følge Jesu Kristi eksempel

Uge 1: Jesus Kristus adlød altid sin himmelske Fader

Uge 2: Jesus Kristus færdedes overalt og gjorde vel

Uge 3 og 4: Jesu Kristi eksempel lærer mig hvordan jeg skal leve
 

Aug.:
Jesus Kristus er Guds Søn, og han er en Gud, der gør mirakler
Sange efter eget valg fra Børnenes sangbog »For se, jeg er Gud; og jeg er en Gud, der gør mirakler … og jeg virker ikke blandt menneskenes børn, undtagen i forhold til deres tro« ( 2 Ne. 27:23 ). Jesus Kristus er Guds Søn, og han er en Gud, der gør mirakler

Uge 1: Jesus Kristus er miraklernes Gud

Uge 2:Jesus Kristus helbreder de syge

Uge 3: Jesus Kristus har magt over døden

Uge 4: Mirakler sker for dem, der har tro
 

Sept.:
Jeg adlyder Jesus, fordi jeg elsker ham
Ingen sang opgivet »Elsker I mig, så hold mine bud« ( Joh 14:15 ). Jeg adlyder Jesus, fordi jeg elsker ham

Uge 1 og 2: Jeg viser kærlighed til Jesus Kristus, når jeg holder befalingerne

Uge 3: Min kærlighed til Jesus Kristus vokser når jeg beder

Uge 4: Min kærlighed til Jesus Kristus vokser, når jeg studerer skrifterne
 

Okt.:
Kirkens mission er at indbyde
alle til at komme til Kristus
Ingen sang opgivet »Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham« ( Moro 10:32 ). Kirkens mission er at indbyde alle til at komme til Kristus

Uge 1: Når vi følger profeten, hjælper det os med at komme til Kristus

Uge 2: Når vi fortæller om evangeliet, hjælper det andre at komme til Kristus

Uge 3: Vi kommer til Kristus ved at omvende os, når vi begår en fejltagelse

Uge 4: Tempeltjeneste hjælper mig og min familie med at komme til Kristus
 

Nov.:
Når vi tjener andre,
tjener vi Gud
Ingen sang opgivet »Når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste« ( Mosi 2:17 ). Når vi tjener andre, tjener vi Gud

Uge 1 og 2: Jesus Kristus lærte os at tjene andre

Uge 3: Når jeg tjener min familie, tjener jeg Gud

Uge 4: Når jeg tjener min næste, tjener jeg Gud.
 

Dec.:
Jeg ved, at min
Forløser lever
Ingen sang opgivet »Og se, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette det vidnesbyrd, det seneste af dem alle, som vi giver om ham: At han lever!« ( L&P 76:22 ). Jeg ved, at min Forløser lever

Uge 1: Jesus Kristus kom til jorden som profeterne havde lovet

Uge 2: Jesus Kristus er verdens Frelser.

Uge 3: Jesus Kristus vil vende tilbage til jorden

Uge 4: Jeg kan bo sammen med Jesus Kristus igen