Der er sikkerhed i at følge profeten
BNP-hæftet 2010 s. 7

Vis et billede af Moses og for klar, at Moses var en profet, der førte sit folk i sikkerhed.

Forklar, at israelitterne var i fangenskab hos Farao, Egyptens konge, og Herren bad Moses om at føre dem ud af Egypten (se 2 Mos 3:10 ).
Fortæl beretningen fra 2 Mos 14 , og bed børnene om at lave bevægelserne sammen med dig. F.eks:

Læs 2 Mos 14:13 og fortsæt derefter beretningen.