Helligånden er det tredje medlem af Guddommen
BNP-hæftet 2010 s. 12

Hjælp børnene med at lære den første trosartikel udenad ved at dele dem op i tre grupper.
Peg på en gruppe og bed dem om at sige »Vi tror på Gud, den evige Fader.«
Peg på en anden gruppe og bed dem om at sige »og på hans Søn, Jesus Kristus.«
Peg på den tredje gruppe og bed dem om at sige »og på Helligånden.«
Gentag og lad hver gruppe skiftes til at sige deres sætning. (Du kan eventuelt lade de mindre børn række en finger i vejret for hver sætning).

Forklar, at vor himmelske Fader, Jesus Kristus og Helligånden er de tre medlemmer i Guddommen.
Fortæl børnene, at Helligånden består af ånd, uden et legeme af kød og knogler.

Bed børnene om at åbne deres skrifter og læse L&P 130:22 sammen. Bed dem lytte efter, hvorfor Helligånden ikke har et legeme.
Læs L&P 8:2 . Lad børnene pege på deres hoved, når du siger »sind« og på deres hjerte, når du siger »hjerte«. Giv eksempler på, hvordan Helligånden kan tale til dit sind og dit hjerte (se Gal 5:22 ).

Overvej at lade børnene fortælle om tidspunkter, hvor de har følt Helligåndens indflydelse.
Del børnene op i fem grupper. Giv hver gruppe en af følgende skriftstedshenvisninger og lad dem finde frem til, hvordan Helligånden hjælper os:

  1. Joh 14:26 (trøster og underviser);
  2. 2 Ne 32:5 (fortæller os, hvad vi bør gøre);
  3. Mosi 5:2 (forandrer vores hjerte);
  4. Moro 8:26 (fylder os med håb og kærlighed);
  5. L&P 20:27 (vidner om Kristus).

Bed hver gruppe om at fortælle de andre i Primary om det, de har lært.