I kraft af Jesu Kristi forsoning kan hele menneskeheden blive frelst.
BNP-hæftet 2010 s. 5-6

Aktivitet: Lær en trosartikel udenad:

Skriv den tredje trosartikel på tavlen og bed børnene om at gentage den sammen med dig et par gange.
Forklar kort alle de ord, som børnene ikke forstår. (Fx er forsoningen det, Kristus
gjorde for at gøre det muligt for os at omvende os og vende tilbage til Gud).
Fjern et ord eller to og sig det sammen igen. Fortsæt for at hjælpe børnene til at kunne det uden ad.

Aktivitet: Agér en historie:
Fortæl følgende historie og bed børnene om at rejse sig og lave bevægelserne sammen med dig.
»En mand gik hen ad vejen (gå på stedet).
Han faldt ned i et dybt hul (sid ned).
Han prøvede og prøvede, men han kunne ikke komme op (lad som om I prøver at komme op).
Han råbte efter hjælp (råb stille om hjælp).
En anden mand gik hen ad den samme vej. Han hørte mandens råb om hjælp (råb stille om hjælp igen).
Han sænkede en stige ned i hullet. Manden klatrede op ad stigen og op af hullet (lad som om I klatrer op ad en stige).
Manden blev reddet.«

Tal om, hvordan manden må have følt det, da han var i hullet, og dernæst da han blev reddet.
Fortæl børnene, at når vi gør noget forkert eller synder, er det ligesom at falde ned i et dybt hul, som vi ikke selv kan komme op af.
Vis et billede af Jesus og fortæl børnene, at Jesus Kristus kan hjælpe og redde os, ligesom nogen hjalp manden op af hullet, så vi kan vende tilbage for at bo sammen
med vor himmelske Fader igen.

Bed børnene om at læse Alma 7:11-12 og lægge mærke til, hvad Jesus har gjort for os.
Bed et par børn om at fortælle om det, som de har fundet ud af. Fortæl børnene, at Jesus forstår os, når vi føler os sårede, kede af det, bange eller syge.
Han kan hjælpe os med at overvinde disse ting.

Skriv følgende udtalelser på tavlen:

Bed et par børn om at fortælle, hvordan de ville gøre sætningerne færdige, eller lad alle børnene fortælle deres svar til sidemanden.

Fortæl børnene, at der er mange beretninger i skrifterne om mennesker, der blev velsignet på grund af forsoningen. Fortæl et par af disse beretninger.
Mulige beretninger kunne være

Efter at have fortalt en beretning gennemgår du den med børnene. Kast et stykke sammenkrøllet papir til et barn og bed ham eller hende om at sige en ting fra beretningen.
Lad barnet kaste papirskuglen tilbage til dig. Fortsæt indtil børnene har nævnt de fleste af de vigtige detaljer fra beretningen. Bær dit vidnesbyrd om forsoningen.