Jesu Kristi eksempel lærer mig, hvordan jeg skal leve
BNP-hæftet 2010 s. 15

Skriv to lister på tavlen i tilfældig orden –

  1. en liste med skriftsteder, hvor Jesus er et eksempel, som vi kan følge,
  2. en med sange der har med disse skriftsteder at gøre.

Del børnene op i grupper. Giv hver gruppe et billede, der viser en af de begivenheder fra skriften, du har skrevet op. Bed hver gruppe om at få deres billede
til at passe sammen med både et skriftsted og en sang fra tavlen. Lad en gruppe ad gangen vise deres billede, forklare det eksempel Jesus har vist og lede resten af Primary i at synge sagen. Tænk over at anvende følgende:

Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er det eneste fuldkomne menneske, vi kan følge.

Aktivitet:
Klip et hjerte ud af papir og skriv på det I skal elske hinanden. Læg det ind i dine skrifter ved Joh 13:34 .
Bed et barn om at kigge igennem dine skrifter for at finde hjertet.
Forklar, at Jesus i dette skriftsted lærer os, hvordan han ønsker, vi skal behandle andre. Lad børnene finde Joh 13:34 i deres egne skrifter og læs det sammen.
Overvej at give hvert barn et papirhjerte med skriftstedet skrevet på, som de kan lægge i deres egne skrifter, og foreslå dem at lave denne aktivitet i deres familie.

Lad børnene danne en eller flere rundkredse. (Hvis der ikke er nok plads, kan du lade én række børn vende sig om mod en anden).
Giv hver gruppe en snor med en knap på, hvor enderne er bundet sammen. Mens I synger »Elsker hverandre« ( BS, s. 74) får du børnene til lade knappen glide hen ad snoren. Stop musikken et tilfældigt sted, og bed det barn (eller de børn), der har knappen, om at vise, hvordan de kan vise andre kærlighed.

Afslut ved at bede flere børn om at fortælle om engang, hvor andre viste dem kærlighed.