Jesus Kristus er miraklernes Gud
BNP-hæftet 2010 s.

Tegn otte små streger på tavlen, en for hvert bogstav i ordet mirakler. Bed børnene om at gætte, hvad ordet er.
Udfyld det første bogstav og bed børnene om at gætte ordet igen.
Udfyld det andet bogstav og bed børnene om at gætte hvilket ord, det er.
Gentag med hvert efterfølgende bogstav, indtil de gætter ordet.

Fortæl børnene, at et mirakel er en usædvanlig begivenhed, der bliver udvirket ved Guds kraft.
Del børnene op i grupper. Giv hver gruppe et sæt af følgende ordstrimler:

Lad hver gruppe sætte ordene i orden.

Fortæl med dine egne ord beretningerne om Jesus, der stilner stormen ( Mark 4:36-39 ) og fylder garnene med fisk ( Luk 5:1-11 ).
Bed børnene om at lave nogle bevægelser, der passer til beretningerne (som fx at efterligne vinden og bølgerne i vandet og trække tomme og fyldte net op). Bær ved hver beretning vidnesbyrd om, hvordan det viser, at Jesus Kristus har magt over jorden.
Lad børnene tale om, hvordan disse mirakler hjalp folk i nød.