Jesus Kristus færdedes overalt og gjorde vel
BNP-hæftet 2010 s.  14

Vis børnene et par lædersandaler (eller et billede, hvor Jesus har sandaler på).
Forklar, at Jesus, som havde sko på ligesom disse, færdedes overalt og gjorde vel.

Skriv følgende på tavlen:
»Han færdedes overalt og gjorde vel, for Gud varmed ham« (se ApG 10:38 ).

Bed børnene om at gentage denne sætning sammen med dig. Opsæt billeder, der skildrer følgende begivenheder, rundt omkring i lokalet:

Bed børnene lade som om de tager sandaler på, og få dem til at gå hen til et billede.
Bed flere børn om at beskrive, hvad Jesus gør på billedet.

Bed dem om at gentage sætningen »Han færdedes overalt og gjorde vel, for Gud var med ham«, før de går videre til