Jeg viser kærlighed til Jesus Kristus, når jeg holder budene
BNP-hæftet 2010 s. 18

For at hjælpe børnene med at lære Joh 14:15 udenad kan du tegne et hjerte og en tegning, der skildrer de ti bud.
Del børnene op i to grupper. Vis tegningen af hjertet til den ene gruppe og bed dem om at rejse og sige: »Elsker I mig.«
Vis tegningen af de ti bud til den anden gruppe og lad dem rejse sig og sige: »Så hold mine bud.«
Gentag det flere gange.

Større børn kan evt. lære første del af Joh 14:21 (»Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig«) på samme måde.

Skriv på forhånd nogle sedler med en befaling skrevet på hver, som f.eks:

Læg sedlerne i en beholder og lad et barn vælge én og agere, hvordan man kan holde den befaling.
Lad de andre børn gætte, hvad han eller hun gør.

Syng »Hold Guds befalinger« ( BS, s. 68-69). Når I synger koret, kan du lade barnet lede de andre i at agere, hvordan de kan holde befalingen.
Bed flere børn om at fortælle, hvordan det vil velsigne dem at holde denne befaling.

Vis »Mine evangeliske standarder« og gennemgå standarderne med børnene. Forklar, at når vi følger disse standarder, viser vi vores kærlighed til Jesus Kristus. Skriv hver af følgende skriftstedshenvisninger på hver sin seddel:

Del børnene op i grupper og giv hver gruppe et af skriftstederne, som de skal læse sammen.
Lad dem få skriftstedet til at passe sammen med en af evangeliets standarder og tal med dem om, hvordan de kan efterleve denne standard.
Bed dem om at dele