Jesus Kristus adlød altid sin himmelske Fader.
BNP-hæftet 2010 s. 14

Forbered fem sedler med et af følgende ord på den ene side og den tilsvarende skriftstedshenvisning på bagsiden:

Del børnene op i fem grupper og giv hver gruppe en af sedlerne. Forklar, at alle disse skriftsteder fortæller et lignende budskab om, hvordan Jesus
Kristus levede sit liv. Bed lærerne om at hjælpe børnene til at forstå budskabet i deres skriftsted.
Lad hver gruppe berette, hvad de har lært, mens de anbringer deres seddel på tavlen. Bed dem om at hjælpe dig med at sætte ordene i rigtig række-
følge og læs dernæst sætningen sammen.

Aktivitet:
Lad børnene foreslå, hvordan de kan følge Jesu Kristi eksempel med at adlyde vor himmelske Faders befalinger. Lad hvert barn skrive eller tegne
et forslag på en seddel. Sæt sedlerne sammen, så de danner en papirkæde. Påpeg, at vores tro vokser, ligesom kæden blev større for hver lydig handling, hver gang vi er lydige.