Jesus Kristus er Guds Søn
(BNP -hæftet 2010 s. 3)

(læs skriftstederne):
Anbring tre billeder på tavlen:

Del børnene op i tre grupper og giv hver gruppe ét af følgende skriftsteder:

Lad dem drøfte skriftstedet i deres gruppe og dernæst fortælle resten af børnene om

  1. begivenheden,
  2. hvad vor himmelske Fader sagde,
  3. hvordan de ville have følt det, hvis de havde været til stede.

Bed et barn om at læse Joh 5:39 . Forklar, at vi kan få et vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er Guds Søn, når vi læser i skrifterne og beder.