Jesus Kristus er min Frelser og Forløser
BNP-hæftet 2010 s. 4 

Anbring billeder af:

rundt omkring i lokalet. Peg på billederne og fortæl børnene, at det er begivenheder fra Frelserens sidste uge i sit liv.
Fortæl børnene, at du vil læse et skriftsted, der passer sammen med et af billederne.
Bed dem om stille at tænke over, hvilket billede, der passer til skriftstedet.

Læs Luk 22:13-14, 19-20 .

Lad alle rejse sig og se på billedet, der matcher. Tal om det, der sker på billedet.
Gør det samme med de andre billeder (Getsemane: Luk 22:39-44 ; Korsfæstelsen: Luk 23:33-34, 46 ; Opstandelsen: Joh 20:11-18 ).

Syng en sang som fx »Han sendte sin Søn« ( BS, s. 20-21) eller »Jeg ved, min Fader lever« ( BS, s. 8).

Bær vidnesbyrd om, at Jesus døde for os, så vi kan bo sammen med vor himmelske Fader igen