Jesus Kristus gengav evangeliet gennem Joseph Smith
BNP-hæftet 2010 s. 9

Aktivitet: saml et puslespil:
Mind børnene om, at ikke længe efter Jesu død blev hans evangelium taget bort fra jorden, og senere gengav han evangeliet gennem Joseph Smith.
Forklar, at gengive betyder at få tilbage igen. Tegn en enkel tegning af en kirke med de angivne ord (se Ef 2:20, 4:11-13 ).
Forklar, at da Kristus gik på jorden, oprettede han sin kirke. Klip tegningen i mindre stykker, mens du lærer dem om frafaldet.
Lad børnene samle (gengive) tegningen, mens de lytter på, at pianisten spiller »Skønne forårsmorgen« ( BS, s. 57).
Syng det tredje vers sammen.

Bed nogle i menigheden om at komme til Primary og portrættere mennesker, som deltog i genoprettelsen fx:

De kan eventuelt bære en enkel udklædning. Del børnene op i grupper.
Bed gæsterne om at sige, hvem de er, og lad børnene fortælle, hvad de ved om dem.
Lad gæsterne bære deres vidnesbyrd om de mennesker, de forestiller.