Jesus Kristus har magt over døden
BNP-hæftet 2010 s. 17

Bed nogle medlemmer i menigheden om at komme til Primary og kort fortælle følgende beretninger, som om de havde været vidne til begivenhederne:

Medlemmerne kan have enkle kostumer på som fx et hovedtørklæde eller en kappe.
Bed dem om at bære vidnesbyrd om, at Jesus Kristus har magt over døden, og at vi hver især vil opstå.