Min himmelske Fader og Jesus Kristus elsker mig.
(BNP -hæftet 2010 s. 3)

Aktivitet: Gætte- og syngeleg:
Lad pianisten spille de første to toner af en sang, som fortæller om vor himmelske Faders og Jesu Kristi kærlighed til os, og lad børnene gætte sangen.
Tilføj en tone ad gangen, indtil børnene har gættet rigtigt.
Syng sangen sammen og tal dernæst om, hvad sangen lærer os om vor himmelske Faders og Jesu Kristi kærlighed til os. Skriv børnenes svar på tavlen.
Gør det samme med hver sang. Overvej at bruge følgende sange:

Aktivitet: Tegne
Giv hvert barn et stykke papir og lad dem tegne noget, der viser vor himmelske Faders og Jesu Kristi kærlighed til dem.
Du kunne foreslå børnene de svar, som I skrev på tavlen i aktiviteten ovenfor.
Tape billederne sammen og vis dem i en filmkasse (se UDSK, s. 167) eller rul dem ud ligesom med en papirrulle.
Lad pianisten spille en af de ovennævnte sange, mens børnene ser på billederne.

Skriv på forskellige sedler nogle eksempler på, hvordan vor himmelske Fader viser sin kærlighed til os, og hvordan vi viser vores kærlighed til ham. Læg sedlerne i en beholder og lad et barn tage dem ud et ad gangen.
Læs hvert af dem højt. Hvis det er noget, der viser vor himmelske Faders kærlighed til
os, lader du børnene række en hånd i vejret. Hvis det viser vores kærlighed til vor himmelske Fader, lægger de hænderne på hjertet.