Mirakler sker for dem, der har tro.
BNP-hæftet 2010 s. 17

Skriv L&P 63:9 på tavlen: »Men se, tro kommer ikke ved tegn, men tegn følger dem, der tror.«

Forklar, at ordet tegn i dette skriftsted også kan betyde mirakler. Lad børnene rejse sig og læse skriftstedet højt sammen. Peg på ordet tro . Forklar, at mirakler ikke altid er dramatiske begivenheder, og at vi først må have tro, og så kan vi opdage miraklerne i vores tilværelse. Forklar også, at selv om vi har tro, oplever vi stadig sorg, smerte og lidelse, men Gud er klar over vores behov og tager sig af os.

Fortæl med dine egne ord beretningen om Moses, der beder Farao om at lade Guds folk drage ud af Egypten ( 2 Mos 7-10 ). Før beretningen begynder, beder du børnene om at øve sig på at lave lyde eller bevægelser, der passer til nogle af plagerne. F.eks:

Lad børnene lytte opmærksomt, mens du fortæller beretningen. Fortæl dem, at når du rækker en hånd op, skal de lave den lyd eller bevægelse, der passer til den plage, du fortæller om, og når du tager hånden ned, skal de stoppe.

Efter du har nævnt hver plage, skal du fortælle børnene, at Farao stadig nægtede at lade folket gå. Farao så mange mirakler og tegn, men han ville ikke tro på Gud. Sammenlign denne beretning med et eksempel, hvor tro fremkaldte et mirakel F.eks:

Hvis tiden tillader det, kan du lade børnene foreslå bevægelser, der passer til beretningen.

Bed en eller to familier i menigheden om at fortælle, hvordan mirakler har velsignet dem, når de har haft tro på Jesus Kristus. (Spørg familierne i god tid, så de har tid til at forberede sig). Bær vidnesbyrd om, at når vi har tro, vil vi se mirakler i vores tilværelse.