Og ved Helligåndens kraft kan I kende sandheden af alt
BNP-hæftet 2010 s. 13

Læs Moro 10:5 sammen og bær vidnesbyrd om, at Helligånden hjælper os til at lære sandheden at kende.
Fortæl børnene, at de sommetider måske får en varm, fredfyldt følelse, mens de er i kirke, mens de udfører venlige gerninger,
eller når de beder og læser i skrifterne.
Forklar, at denne fredfyldte følelse er Helligånden, der lader dem vide, at disse ting er sande og rigtige.

Del børnene op i grupper efter klasse og lad hver gruppe lave en af følgende aktiviteter:

  1. Leg terningespillet fra børnehavens lærerhæfte, Se jeres små (se s. 29, 31). (2)
  2. Fortæl oplevelser om, hvordan Helligånden har hjulpet dem. (Du kan eventuelt bede en lærer fra hver gruppe om at fortælle sin oplevelse først).