Profeter kaldes af Gud.
BNP-hæftet 2010 s.6

Aktivitet: Byt rundt på ord!
Skriv hvert af følgende ord på hver sin seddel: Profeter, kaldes af, Gud.
Giv tre børn en seddel. Stil børnene oppe foran, så ordene står i forkert rækkefølge. Bed nogle andre børnene om at opstille ordene i den rigtige rækkefølge.
Gentag sætningen sammen.

Forbered fingerpeg om, hvordan

blev kaldet af Gud. Fx kunne fingerpegene om Moses være:

Vælg tre børn, der skal repræsentere disse profeter, og bed dem om at give fingerpegene til Primary.
Bed børnene om at række hånden op, når de mener at vide, hvem profeten er.
Lad børnene gentage svaret sammen. Efter de har fundet hver profet, kan du læse et skriftsted om
den profet (Moses: 2 Mos 3:4-5 ; Lehi: 1 Ne 1:5-6 ; Joseph Smith: JS–H 1:16-17 ).

Påpeg, at Moses blev kaldet af Gud, Lehi blev kaldet af Gud og Joseph Smith blev kaldet af Gud.

Fortæl børnene, at alle profeter kaldes af Gud.

Spørg børnene: »Hvem er vores profet i dag?« Vis et billede af Kirkens nuværende præsident.
Forklar, at han blev kaldet af Gud. Lad børnene klassevis tale om, hvordan de kan følge den nuværende profet.
Bed et barn fra hver klasse om at komme op foran og agere en ting, som de talte om i deres gruppe.
Bed de andre børn om at gætte, hvad det kan være. Bed barnet om at fortælle, hvordan det vil velsigne ham eller hende at følge profeten på den måde.