Profeter vidner om Jesus Kristus.
BNP-hæftet 2010 s.6-7

Før fællestiden anbringer du et billede af Jesus Kristus på tavlen og dækker det med billeder af følgende profeter:

Giv et af følgende skriftsteder til hver klasse:

Lad børnene læse skriftstedet sammen med deres klasse og finde ud af, hvilken profet der vidner, og hvad han vidner om angående Jesus Kristus.

Lad pågældende klasse pege på billedet af den profet, de læste om og fortælle til Primary, hvad de har lært.
Fjern billedet af profeten fra tavlen. Gør det samme med de andre tre profeter.
Peg på billedet af Kristus og fortæl børnene, at alle profeter vidner om Jesus Kristus.