Vor himmelske Fader og Jesus Kristus viste sig for Joseph Smith
BNP-hæftet 2010 s. 8

Fortæl børnene, at Jesus Kristus oprettede sin kirke, da han levede på jorden. I dag kalder vi den kirke for »den oprindelige kirke«.
Forklar, at ikke længe efter Jesu død blev hans evangelium taget bort fra jorden, og mange år senere gengav han evangeliet gennem Joseph Smith. Forbered fire
ordstrimler, hver med en af følgende sætninger:

Del børnene op i fire grupper og giv hver gruppe en ordstrimmel. Bed dem om at læse skriftstedet og finde de manglende ord.
Lad dem hviske svaret til hinanden i stedet for at udfylde de tomme felter på papiret. Lad børnene give deres ordstrimmel videre
til en anden gruppe, og fortsæt indtil hver gruppe har fundet alle svarene. (Svar: 1. tilbage i visdom. 2. skoven, bede. 3. lyssøjle. 4. elskede Søn)

Overvej at anvende aktiviteter, billedmaterialer og fingerdukker fra Børnehaven – lærerens hæfte, Se jeres små, for at hjælpe
børnene til at forstå, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus viste sig for Joseph Smith (se s. 88-91).