Helligånden taler med en stille, sagte røst
BNP-hæftet 2010 s. 12

Sig med en stille stemme: »Alle, der kan høre min stemme, lægger deres fi nger på næsen. Alle, der kan høre min stemme, lægger deres hånd på hovedet.«
Fortsæt med at udpege andre dele på kroppen, indtil alle børnene lytter til din sagte stemme. Du kan eventuelt slutte med at bede dem om at folde armene.

Påpeg, at selv om du talte stille, kunne børnene høre din stemme og følge anvisningerne, da de lyttede.
Forklar, at Helligånden taler til os med en stille, sagte røst.

Kom et bind for øjnene af et barn og før ham eller hende til et andet sted i lokalet.
Fortæl barnet: »Hvis du stoler på mig og lytter til mig, vil jeg lede dig tilbage til din plads.«
Med en sagte stemme giver du barnet anvisninger, så det kommer sikkert tilbage til sin plads.
Spørg: »Hvordan kan det sammenlignes med, at Helligånden leder os?«

Vis hvordan Helligånden kan sammenlignes med Liahonaen ved at fortælle beretningen om Nefi s knækkede bue (se 1 Ne
16:18-32 ).
Overvej at bruge bevægelser som anvendt i andre lektioner i dette oplæg (
Der er sikkerhed i at følge profeten BNP-hæftet 2010 s. 7, eller Mirakler sker for dem, der har tro BNP-hæftet s. 17). Forklar, at Helligånden vil vejlede os i overensstemmelse med vores retskaffenhed, ligesom Liahona vejledte folket ifølge
deres tro og flid, når vi lytter til hans røst.