Jeg kan bo sammen med Jesus Kristus igen
BNP-hæftet 2010 s. 25

Før Primary begynder, klistrer du nogle papirstrædesten under nogle stolesæder med en af følgende påskrifter på hver sten:

Anbring et billede af verden i den ene ende af lokalet og et billede af Jesus Kristus i den anden ende. Bed et barn om at prøve at hoppe fra det ene billede til det andet. Forklar, at der er nogle skridt, vi må tage, for at bo sammen med Jesus og vor himmelske Fader igen. Lad børnene se efter, om de har en trædesten sat fast under deres stol. Bed dem, der har en trædesten, om at komme op foran en ad gangen og fortælle, hvordan udførelsen af handlingen på deres sten vil bringe dem nærmere til Kristus. Læg trædestenen på gulvet mellem de to billeder. Fortsæt indtil trædestenene danner en sti tværs gennem lokalet. Bed et barn om at gå fra billedet af verden hen til billedet af Frelseren ved kun at træde på trædestenene. Tilskynd børnene til altid at gøre det rigtige, så de kan blive på den sti, der fører tilbage til Jesus Kristus, så vi kan bo sammen med ham igen. 

Lad børnene tegne omridset af deres fødder på hver sit stykke papir og på hvert fodspor skrive eller tegne et skridt, de kunne tage for at bo sammen med Jesus Kristus igen. Lad pianisten blidt spille »Jeg vil følge Guds plan« ( BS, s. 86-87), mens de farvelægger. Lad børnene tage deres tegninger med hjem og fortælle deres familie om dem.