Jesus Kristus er verdens Frelser
BNP-hæftet 2010 s. 24

Medbring fire æsker indpakket som gaver. Hver æske skal indeholde et billede eller en genstand, der repræsenterer en af følgende begivenheder samt
en seddel med en forklaring på den velsignelse eller gave, som billedet eller genstanden skildrer:

Lad forskellige børn pakke en gave ud og tal om, hvordan vi bliver velsignet af hver gave.

Tal om, hvordan vi kan give gaver til Frelseren ved at tjene andre og vise dem kærlighed (se Matt 25:40 ).
Giv hvert barn et stykke papir og bed dem om at skrive eller tegne én gave, som de vil give til Frelseren. Bed dem derpå om at folde papiret på midten og dekorere det udvendigt som en gave.