Jesus Kristus kom til jorden, sådan som profeterne havde lovet
BNP-hæftet 2010 s. 24

Spørg børnene: »Tænk på engang, hvor I fejrede jeres fødselsdag på en særlig måde. Hvad gjorde I?«
Giv nogle få børn mulighed for at tale om deres fødselsdag.
Forklar, at vor himmelske Fader siden tidernes begyndelse lod sine profeter fortælle verden om den vigtigste fødsel i verdenshistorien – hans Søns, Jesu Kristi fødsel. Forklar, at dette budskab var så vigtigt, at profeter var villige til at give deres liv for at vidne om, at Kristus ville komme. Lad børnene gentage sætningen »Jesus Kristus kom til jorden, sådan som profeterne havde lovet«

Vis billeder af nogle profeter, som fortalte, at Jesus Kristus ville komme. Del børnene op i grupper og giv hver gruppe en skriftstedshenvisning, der beskriver en beretning om en af profetens lærdomme.
Lad grupperne skiftes til at dramatisere beretningerne (se UDSK, s. 165), mens resten af Primary gætter, hvilken profet, de forestiller. Det kunne være:

Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus virkelig kom til jorden, og profetierne om ham blev opfyldt.