Jesus Kristus lærte os, hvordan vi skal tjene andre
BNP-hæftet 2010 s. 22

Fortæl børnene, at en dag spurgte en mand Jesus: »Hvem er så min næste?« Jesus svarede ham ved at fortælle en historie, der lærer os, hvordan vi skal tjene andre. Bed nogle få børn om at klæde sig ud i enkle kostumer, så de forestiller personerne i lignelsen om den barmhjertige samaritaner: en rejsende, nogle tyve, en præst, en levit, en samaritaner og en herbergsvært.

Fortæl historien med dine egne ord (se Luk 10:30-37 ) og hjælp dernæst børnene med at opføre det. Spørg børnene: »Hvad lærer historien os om, hvem
vores næste er? Hvem bør vi tjene?« Påpeg, at vores næste kan være enhver, der har behov. Forklar børnene, at de altid kan tjene deres venner og familie, men de bør kun tjene mennesker, de ikke kender, hvis de er sammen med en forælder eller en anden voksen, de stoler på.
Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus elsker alle og ønsker, at vi skal tjene alle.

Fortæl børnene, at Jesus ønsker, at vi tjener andre, deriblandt vores familie. Klip små papircirkler ud og giv et par stykker til hvert barn. Lad dem tegne et smilende ansigt på hver for at lave et »Tjenestesmil«. Tilskynd børnene til at udføre små tjenestegerninger for nogle i familien i den kommende uge. Lav
sammen en brainstorm over opgaver, de kan udføre, som feks.

Bed børnene om at lægge et »Tjenestesmil«, hvor de udførte tjenestegerningen. Lad dem bede deres familie om at deltage sammen med dem i denne aktivitet. Tilskynd børnene til i næste uge at være klar til at fortælle de andre i Primary, hvordan deres tjeneste frembragte smil i familien.

 

NÆSTE UGE:

Bed børnene om at genfortælle historien om den barmhjertige samaritaner med deres egne ord. Brug de samme kostumer, du brugte ugen før for at hjælpe dem til at huske. Giv derpå børnene en mulighed for at rapportere om deres »Tjenestesmil« fra den forløbne uge.
En måde at gøre det på er at lave et hjul, hvor hver klasse i din Primary er påført. Drej hjulet og bed et eller to børn i den valgte klasse om at rapportere om deres tjenestegerning, samt hvordan det gjorde dem og andre glade. Fortsæt så længe tiden tillader.