Jesus Kristus vil en dag vende tilbage til jorden
BNP-hæftet 2010 s. 25

Fortæl børnene, at de kommer til at rapportere om den store nyhed, at Jesus Kristus en dag vil vende tilbage til jorden.
Vælg to børn, der skal forestille at være TV- eller avisreportere, som vil stille hver klasse nogle spørgsmål. Giv hver klasse et eller to af følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger samt et par minutters forberedelsestid:

Lad de to børn, der leger reportere, skiftes til at stille spørgsmål, og lad hver gruppe svare.

Tal med børnene om, hvordan vi kan forberede os på, at Jesus kommer igen. Understreg, at hvis vi lever retskaffent, har vi ikke noget at være bange for. Tilskynd dem til at tale om dette med deres forældre derhjemme.

Syng »Når Jesus atter kommer her« ( BS, s. 46-47).