Min kærlighed til Jesus Kristus vokser, når jeg studerer skrifterne
BNP-hæftet 2010 s. 19

Fortæl beretningen om Kristus, der helbreder og velsigner folket i 3 Ne 17:7, 9-12, 20-24 , eller bed nogle ældre børn om at læse den fra skriften.
Lad børnene tegne et billede, der forestiller noget i beretningen. Bær vidnesbyrd om, hvordan din kærlighed til Jesus Kristus er vokset, når du har
læst i skrifterne.

Syng »Jeg søger til Herren« ( BS, s. 67).

Fortæl børnene, at de kan lære mere om Jesus Kristus ved at læse i eller lytte til skrifterne.

Fortæl dernæst beretningen i Mark 10:13-16 om Jesus, der velsigner børnene.
Vis et billede af Jesus, der velsigner de små børn. Lad børnene forestille sig, hvordan de ville have følt det, hvis de havde været der.
Bed nogle få børn om at fortælle, hvad de mener.
Forklar, at de kan føle sig nærmere til Frelseren ved at læse om ham i skrifterne.