Min kærlighed til Jesus Kristus vokser, når jeg beder
BNP-hæftet 2010 s. 19

Del børnene op i små grupper. Lad hver gruppe læse og tale om følgende skriftsteder og lægge mærke til, hvad Frelseren lærer os om bøn:

Understreg, at Frelseren lærer os at bede til vor himmelske Fader i hans navn, og at det hjælper os med at føle os nærmere til ham.

Lav en kopi til hvert barn af illustrationen på s. 19 i børnehavens lærerhæfte, Se jeres små .
Lad børnene farvelægge illustrationen og tage den med hjem og fortælle om den til deres familie.

Syng en sang om bøn fra Børnenes sangbog, som fx »Barnets bøn« ( BS, s. 6-7) eller »Vi bøjer vore hoveder« ( BS, s. 18).
Tal med børnene om, hvordan din kærlighed til Herren vokser, når du beder.

Lav et skema på tavlen med fire kolonner. Øverst i den første kolonne skriver du Vor himmelske Fader. Øverst i anden kolonne skriver du Tak ham for velsignelser. Øverst i tredje kolonne skriver du Bed ham om velsignelser. Øverst i sidste kolonne skriver du i Jesu Kristi navn. Amen.
Bed børnene om i deres gruppe efter klasse at nævne adskillige velsignelser, som de er taknemlige for. Bed dernæst hver gruppe om at nævne én velsignelse, som de er taknemlig for, mens du skriver den velsignelse under 2. kolonne. Bed derefter børnene om i deres gruppe at tale om velsignelser, de kan bede vor himmelske Fader om, og skriv deres svar i 3. kolonne. Gennemgå bønnens bestanddele.

 

Vor himmelske Fader

 
Tak ham for velsignelser Tak ham for velsignelser Jesu Kristi navn. Amen