Når jeg tjener min næste, tjener jeg Gud
BNP-hæftet 2010 s. 23

Lad en primaryleder komme ind i lokalet og forestille, at hun er overvældet og tydeligvis har brug for hjælp. Fx kan hun tabe ting ved at bære på for meget eller berolige en baby.
Lad børnene foreslå, hvordan de kunne bruge deres »hjælpende hænder« til at hjælpe hende. Mind børnene om, at Jesus i historien om den barmhjertige samaritaner lærte os at tjene andre. Vis billeder af børn, der har brug for hjælp. Overvej at anvende billeder fra primaryhæfternes billedpakker. Bed børnene om at fortælle, hvordan de kunne hjælpe i disse situationer. Gentag den første halvdel af Mosi 2:17 og lad børnene gentage den anden halvdel.

Lad børnene tegne omridset af deres hænder på et stykke papir, og skriv på deres »hjælpende hænder« en måde, hvorpå deres familie kunne tjene deres næste. Tilskynd dem til at udføre denne tjeneste sammen med deres familie på et tidspunkt i løbet af ugen.
Anbring hænderne på en opslagstavle eller en væg, hvor børnene bliver mindet om, hvordan de kan tjene.

Bed et barn om at komme op foran og sammenligne sine hænder med dine. Påpeg, at hans eller hendes hænder er meget mindre end dine. Stil spørgsmål som: »Mine store hænder kan samle legetøj op. Kan dine små hænder? « Inddrag alle børnene ved at lade dem sammenligne deres hænder med deres lærers hænder.

Gør opmærksom på, at deres hænder kan udføre mange tjenestegerninger, selv om de er små. Syng »Jeg har to hænder små« ( BS, s. 126). Bed børnene om at folde deres hænder foran sig, mens de synger. Når de synger ordet hænder, lader du dem række begge hænder i vejret og dernæst hurtigt
folde dem igen.