Når vi følger profeten, hjælper det os med at komme til Kristus
BNP-hæftet 2010 s.

Lad børnene rejse sig og læse L&P 1:38 højt sammen. Forklar, at profeter er Jesu Kristi tjenere.
Vis et billede af Frelseren og den nuværende profet og fortæl børnene, at når vi følger profeten, følger vi Jesus Kristus.

Syng vers 9 i »Følg Guds profeter« BS, s. 58-59). Del børnene op i grupper og lad dem vælge en eller to ting, som de har lært af de levende profeter og apostle i løbet af generalkonferencen.
Lad én gruppe agere, hvad de har lært. Lad de andre børn gætte, hvad de gør.

Gør det samme med hver gruppe og syng koret til »Følg Guds profeter« mellem hver gruppes tur.