Tempeltjeneste hjælper mig og min familie med at komme til Kristus
BNP-hæftet 2010 s. 21

Lær dem det andet vers af »Jeg elsker Herrens tempel« ( BS, s. 99).

Vis et billede af et tempel, der er skjult af otte stykker papir. På hvert stykke papir skriver eller tegner du en af følgende ting:

Fortæl børnene, at det er fingerpeg til en sang.

Bed dem om at lytte opmærksomt, når du synger en linje af sangen. Spørg dem, hvilket fingerpeg, der passer til den linje, og bed et barn om at fjerne det stykke papir. Syng linjen igen med børnene og forklar dem, hvad det betyder. Du kan eventuelt opfordre dem til at lave en bevægelse, der passer til linjen. Gør det samme for hver linje i sangen. Når billedet er afdækket, synger I hele sangen med bevægelserne. Fortæl børnene, at de kan forberede sig nu på at blive værdige til at tage til templet, når de bliver ældre, og ved at gøre det kommer de Jesus Kristus nærmere.