12 forslag til en “let” familieaften 
(Conny Hillgaard)

 
SANG SKRIFTSTED EMNE
Jeg er Guds kære barn L&P 130:18-19  Uddannelse: Har jeg brug for en uddannelse? 
Kan et lille barn som jeg?  Mosiah 2:17 
Matt. 25:40 
Hvorfor bruger vores familie så megen tid på at hjælpe andre mennesker?
Kom følg mig nu John 21: 16,17 Hvad betyder skriftstedet? Hvad kan vores familie gøre? 
Følg Guds profeter John 10: 26,27 Hvordan følger vores familie hyrden? 
Alle har boet i himlen L&P 138:56 Hvor boede vi før vi blev født?
Børn er et hjertes indre sang Alma 37:36-37 Hvordan virker bønner? Hvilke slags bønner kender vi? (lav en liste) 
Hjemmet bliver himlen lig Mosiah 4:13-15 
Efeserne 6:1-4
Hvilke regler skal vi have i vores hjem, for at vi alle kan li’ at være her? 
Jeg takker dig Fader  1 Mosebog 1:31 
Salm 147:7-8
Lav en liste over ting som din familie er taknemmelig for. Også en liste over ting der måske ikke er behagelige, men alligevel netop derfor er SJKULTE velsignelser. 
Jeg er Guds kære barn L&P 18:10 
Lukas 12:7
Salm 92:1-2
Vi er vor himmelske faders børn. Vi er blevet givet talenter. Lav en liste over de talenter som findes i jeres familie. Tal om hvordan I kan dele dem med andre ~ med hinanden. 
Jeg bør et solskinsbarn være 3. Mosebog 19:30 
L&P 19:23 
Hvordan kan vores familie være mere ærbødig i kirken, hjemme og overfor andre mennesker? 
Hold Guds befalinger Mosiah 2:22
L&P 59:23
Lav en liste over de befalinger som I kan komme i tanke om. Tal om vigtigheden af at overholde disse befalinger. 
Lørdag er nu en særlig dag 2. Mosebog 20:8-11 Hvilke aktiviteter finder vores familie at det er passende at gøre om Søndagen? Hvad gør vi om Søndagen som gør at vi forskellige fra andre?