Dette er hvad Helligånden gør for mig

Helligånden

  • Trøste os (Gal. 5:22)
  • Hjælpe os med at genkende sandheden (Moroni 10:5)
  • Inspirer os (Luk. 12:12)
  • Advare os mod fare og ondt
  • Undervise os (John 14:26)
  • Hjælpe os med at forstå ting (L&P 6:15)
  • Hjælpe os med at huske ting (John 14:26)
  • Lede os ved vigtige beslutninger (2 Nephi 32:5)
  • Hjælper og med at forstå og kommunikere med hinanden (Alma 12:3)
  • Hjælper os med at kende og vælge det rigtige (L&P 11:12)