Apostel quiz ~ historisk

Kan du nævne navnene på de 2 profeter, om har haft alle de 4 følgende kaldelser:

  1. Kirkens præsident
  2. 1st Rådgiver i Det Første Præsidentskab
  3. 2st Rådgiver i Det Første Præsidentskab
  4. ekstra rådgiver (ligesom en 3 rådgiver) i Det Første Præsidentskab
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Svar:

Joseph F. Smith og Gordon B. Hinckley.
 

  1. Præsident Joseph F. Smith: tjente som 1st Rådgiver til Lorenzo Snow, 2st Rådgiver til Præsidents Snow, Woodruff, og Taylor, og som ekstra rådgiver til Brigham Young.
  2. Præsident Gordon B. Hinckley: tjente som 1st Rådgiver til Præsident Hunter og Benson, 2 Rådgiver til Præsident Kimball, og om ekstra rådgiver til Præsident Kimball.