Hvem er jeg?
Mit navn er: Moses

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Moroni

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Noa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Maria

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Rakel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Ester

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Jesus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Eva

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Brigham Young

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Adam

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Gordon B. Hinckley

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Alma den yngre

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Ether

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn var: Nephi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit navn er: Joseph Smith Jr.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vore navne er: Nephi and Lehi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~