Krybbe spil
(ukendt)

INTRODUKTION: (Varighed: ca. 20 min)

Deltagere: 3 vise mænd, 2 hyrder, Maria, Josef, 1 kroejer, fortæller

Musik: sange fra Børnenes Sangbog (børnene skal ikke synge, men lytte til musikken (brug evt. en Cd-spiller hvis du ikke har en pianist).

Flg. sange bruges:

  1. Han sendte sin Søn (BS 20)
  2. Da Josef drog til Betlehem (BS 22)
  3. Til en stald så lav og ringe (BS 25)
  4. Snart kommer julen (BS 32)
  5. Stjerner blinked’ (BS 24)
  6. Det lille barn Jesus (BS 26)
Rekvisitter:

De eneste personer der er udklædt er: Josef, Maria, 2 hyrder, kroejeren og de 3 vismænd; krybbe af træ (på størrelse med det du ville bruge uden døre); dukke som forestille Jesus; strå/hø som ligger i krybben. Evt. underlag, som strået/høet kan ligger på (det letter rengøringen bagefter); 3 stave (til hver hyrde); skilt hvor der står "KRO" og et andet hvor der står "STALD"; Cd-spiller (få evt. en til at hjælpe dig med at spille sangene på et givent tegn fra dig); mørkt tæppe til at dække for vinduet; kasse til de vise mænd med røgelse og myrra. Placer krybben op af en væg, med så meget plads omkring at Josef og Maria kan knæle ned med Jesus-barnet, og de visemænd og hyrderne kan komme ind og omringe krybben, Josef og Maria. Bed derpå børnene komme og knæle/sidde foran - så tæt på som de kan uden at komme "for tæt".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KRYBBESPIL, JUNIOR PRIMARY

Fortæller:

I dag skal vi i Primary høre om en særlig begivenhed der fandt sted for mange år siden.

JOSEF OG MARIA KOMMER IND

Fortæller:

Josef og Maria bor i Nazaret. De planlagde at gifte sig. En engel viste sig for Maria, og fortalte hende, at Herren havde udvalgt hende til at være Gud søns moder. At hun skulle kalde barnet ,hun skulle føde, Jesus.

SPIL: Han sendte sin Søn (BS 20)

Fortæller:

Lige før Jesus blev født, måtte Josef og Maria tage den lange vej til Betlehem. Den Romerske hersker havde befalet at alle skulle rejse til deres hjemland, for at blive talt - og betale deres skat.

SPIL: Da Josef drog til Betlehem (BS 22)

Fortæller:

Lad os se hvad der sker med Josef og Maria...

(på dette tidspunkt følger alle Maria og Josef ind i de rum, som du har forberedt som "kro" og "stald").

Gå ind til kroen - bliv afvist og gå derpå hen til stalden.

Fortæller:

Da Josef og Maria kom til Betlehem, fandt de at der var mange mennesker i byen. Folk der ligesom dem selv, skulle registreres. Der var optaget op kroen, så der var der ikke plads til dem. Kroejeren lod dem dog overnatte i stalden blandt dyrene. I denne stald i Betlehem, blev verdens frelser født.

Spil: Til en stald så lav og ringe

Fortæller:

Josef og Maria blev trøstet af Guds nærvær. De huskede på de vidunderlige løfter som englen havde givet dem.
Så denne nat i Betlehem, kom og gik med en følelse af fred.

Maria og Josef vidste ikke at, der samme nat i en egn nærved, var hyrder der havde et vidunderligt syn.
En engel viste sig for dem, og fortalte dem om den Helliges fødsel.

Efter englen havde talt til hyrderne, viste der sig en hær af engle som lovpriste Gud mens de sang: "Ære være Gud i de høje, fred på jord blandt mennesker som har Hans velbehag".

Spil: Snart kommer julen

Fortæller:

Hyrderne blev forbavset over hvad de så og hørte, og de skyndte sig til Betlehem for at se dette Hellige barn.

DE 2 HYRDER OG DE 3 VISEMÆND KOMMER IND OG STÅR RUNDT OM JOSEF, MARIA OG KRYBBEN

Fortæller:

I Øst var der nogle visemænd og hyrder som havde hørt om den nye konge. De tog gaver og begyndte at rejse efter stjernen - de ville også se Jesus.

Spil: Stjerner blinked’

Fortæller:

Hver jul, når juleklokken ringer, kan vi huske på historien om Jesus. Vi kan huske på englene og de gaver som de visemænd bragte til Jesus. Vi kan huske på den stille måde Jesus kom til verden på, i en stald omgivet af dyr.

Vi synger sange og giver gaver og vi ønsker hinanden en GLÆDELIG JUL med ønsket om at julens ånd og glæde aldrig til forsvinde.

Spil: Det lille barn Jesus