Følg profeten 
(ukendt) 

Jeg blev inspireret til at lave denne aktivitet efter at have læst bogen “The Lord Needed A Prophet".

Vi delte børnene op i 5 hold. (hver hold fik navn efter en profet). Vi begyndte aktiviteten med samlet at deltage i "John Taylors sangklasse”

Derpå deltes vi og gik ind i f.eks. disse klasser:

  1. George Albert Smith ~ længde spring
  2. Joseph Smith ~ trække pind
  3. Joseph F. Smith ~ familieaftensspil
  4. Spencer W. Kimball ~ basketball
  5. Ezra Taft Benson ~ marmorkuglespil
  6. Heber J. Grant ~ Baseball
  7. Ezra Taft Benson ~ lave bogmærker til Mormons Bog
  8. Lorenzo Snow ~ tiende spil
  9. Gordon B Hinckley ~ breve (børnene skrev breve til ham)
Til slut deltog vi samlet i et spil: Profet bingo

Hver klasse begyndte med at et lille stykke blev læst op fra bogen. En tekst der forklarede hvorfor det netop var den følgende aktivitet der var kendetegnet for den pågældende profet.