Tempel Aktivitets Dag
(Denne aktivitet er sammensat af flere aktiviteter som jeg har set på internettet, Conny Hillgaard)

Lad din biskop komme klæd i hvidt. Biskoppen hilser på børnene når de ankommer.

Lad børnene tage skoene af før de går ind i det rum hvor I skal begynde. Biskoppen fortæller biskoppen dem, at i templet skal man havde hvide sko på. Uddel evt. hvide strømper som børnene kan have på.

Udsmyk rummet I skal være i med hvide ting. Hæng billeder og lign. på væggene.

VIS: Family Home Evening Video Supplement #2, #15. (Temples Are for Eternal Covenants). Beskrivelsen af båndet: varer ca. 6 min. Viser forskellige templers indretning, ærbødigt musik. Særdeles velegnet til børn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lær sangen; Jeg elsker Herrens Tempel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inviter følgende medlemmer til at tale om hvorfor templet er vigtig for dem:

1. En teenager som har været inde og gøre dåb for de døde.
2. En der er blevet beseglet til sine forældre, og som husker oplevelsen.
3. En ældste/søster som har fået sin endowments
4. Et nyt gift par

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lad hver klasse vælge et tempel. De ældre børn kan bygge et tempel ud af sukker i tern. De mindre børn kan bygge et af skumfiduser.

Skumfidus Templer (Idé fra Karen Brent)
Giv børnene en håndfuld skumfiduser + ca. 8 tandstikker. Vi gav dem We gave them skumgummi tallerkner at bygge på. Basis byggestenen er en tandstik med en skumfidus i hver ende... brug fantasien derfra.... Selv solstrålerne fandt på templer de kunne bygge.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Skumfidus Templer (diagram)(Idé fra Karen Brent)
Her er “væggen” til skumfidus-templerne. Der bruges 6 tandstikker og 9 skumfiduser.
O---------O---------O
| | |
| | |
O---------O---------O
| | |
| | |
O---------O---------O