Der er mange ting der skal gøres når et nyt år begynder ~ 
og mange informationer man skal dele med andre. 
Dette kan være til følgende:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lærer materiale:

I begyndelsen af hvert år (evt. ved et læretrænings møde!!!), kan du give hver lærer en A-4 mappe med flg. ting i:

Ved årets slutning, eller ved lærer skift, samler du mapperne ind igen. Mappen opdateres (fjern lektiehæftet og Nadvermødeprogrammet, og isæt de nye der hører til det kommende år) og gives derpå tilbage/eller gives til den nye lærer.
 
 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hver klasse kan evt. også have en kasse med flg. ting:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tilsynsførende:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Forældrene: