Tillæg til Primary Lektiehæfte nr.  5
(Lære & Pagter/Kirkens historie)
Samlet af Lori Bitter.

Dette er hvad Lori Bitter skrev:

Tak fordi du vil dele denne liste med os. Den vil være til stor inspiration for mange. Conny Hillgaard
 
Kode:  
Lektie PRIMARY LEKTIEHÆFTE 5 (L&P/KIRKES HISTORIE) lektie nr. 
S/V/TSR HISTORIER FRA L&P/HISTORIER FRA L&P VIDEO Vol. 1 & 2 #53027 / TEACHING THE SCRIPTURE READERS #31268: chapter # 
EG EVANGELISKE GRUNDPRINCIPPER Kap nr.
LILLE LIAHONA/ 
BØRNESTJERNEN 
og hvor den ikke er da:
FRIEND (som hvis du
ikke har den, kan hentes
på kirkeshjemmeside)
AKTIVITET & SPIL: udgivelses måned/år og side  (foreslåede billeder i Børnestjernen/Lille Liahona er i sort/hvid. Nogle kan dog være i farver, men de kan godt bruges. Prøv dig frem med kontrasten på din fotokopieringsmaskine til der er en brugbar sort/hvid side). 
  Jeg har medbragt de videoer som Lori Bitter har foreslået (måske er nogle af jer der der ligger inde med dem)
VIDEO 1 D&C and CHURCH HISTORY #53912: # and time length
VIDEO 2 MOMENTS FROM CHURCH HISTORY #53145: name of video segment
VIDEO 3 BEGINNING COURSE VIDEOS #53178: name of video segment
VIDEO 4 MOUNTAIN OF THE LORD #53300
VIDEO 5 TEACHINGS FROM THE D&C AND CHURCH HISTORY #53933: # and time length
AF DE 13 TROSARTIKLER

 
 
 
Lesson: S/V/TSR GP FRIEND VIDEO NR: AF
1  2    Vælg det rette, lille hæfte (Børnestjernen Marts 1997 s. 10-11)
Joseph Smiths første syn (Lille Liahona December 1999 s. 6-7)
Joseph Smith - Guds tapre tjener (Børnestjernen Oktober 1997 s. 4-5)
Article of Faith Maze, Jan 1997, p38 
Det første syn
1, #1 (9:44) 
2, Joseph Smith: The Man 
1
2 9 16-17 Gud taler til sine profeter (Børnestjernen Februar 1998 s. 2-3)
Church of Jesus Christ Restored, June 1993, p24
The Gospel is Restored, April 1985, p18-19 
Article of Faith Maze, July 1997, p11 
  9
3     Cumorahs skatte, opdagelse (Børnestjernen Februar 1997 s. 10-12)
Calendar Cutouts, July 1988, p15 
Do You Know?, December 1988, p31 
The Church was Organized, March 1990,p 24-25 
Article of Faith Maze, July 1997, p11 
  9
4 3    Joseph Smith puzzle, Jan 1993, p 47 
Joseph Smith Receives Revelation, June 1992, p44-45 
The Church Began with Prophet, Jan 1993, p 48-9 
   
5     Nephi modtager pladerne tegninger (Børnestjernen March 1996 s. 9) 
Joseph Smith/Book of Mormon, Dec 1992, p 42 
Choices and Guideposts, Feb 1989, p 12-13 
Find the Gold Plates Maze, Nov 1995, p 5 
Obtaining the Plates (coloring page), Feb 1997, p 49 
   
6     Vælg det rette gennem studium og bøn (Børnestjernen Juni 1997 s. 8-9)
Translation of the Book of Mormon, (coloring page), April 1997, p 49 
5, #2 (12:30)  
7   7 Ånden gav mig mod (Børnestjernen. Maj 1997 s. 6-7)
Præstedømmet (Børnestjernen March 1996 s. 4-5)
Message from the D&C, April 1991, p 11 
Translation of the Book of Mormon (coloring page), Aptil 1997, p 49 
   
8 6   The Priesthood is Restored, Aptil 1990, p 12-13 

Baptism and Aaronic Priesthood (coloring page),May 1997, p 49 

Restoration of the Melchizedek Priesthood (coloring page), June 1997, p 49 

Article of Faith Maze, April 1997, p 43 

1, #2 (7:43) 5
9 7   Mystery Picture, Dec 1985, p 33 De 3 vidners vidnesbyrd  
10     Calendar Cutouts, 7/88, p15 
Article of Faith Maze, 6/97, p 46 
  8
11 9 16-17 The Church was Organized, May 1990, p 24-5 
Article of Faith Maze, May 1997, p 46 
1, #3 (7:35) 
2, Restoration 
6
12     Jeg holder, hvad jeg lover (Børnestjernen. August 1998 s. 4-5)
Hold dine løfter (Lille Liahona Maj 2000 s. 7-9)
Primary Song Match, Nov 2000, p 35 
Always Remember Him, Nov 2000, p 41 
Article of Faith Maze, March 1997, p 38 
3, A Promise 4
13     Missionær Labyrint.  (Børnestjernen Juni 1998 s. 10)
Jeg kan være missionær nu (Børnestjernen Oktober 1998 s. 2-3)
Let Your Light Shine, Oct 2000, p 42-43,45 
1, #4 (11:00)  
14     Sing Praises, Oct 1989, p 38-9 
Hymns Crossword, Oct 1989, p5 
Lord Gave Me a Temple, Oct 1993, p 12-13 
   
15 14   Han taler til mig (Børnestjernen. Maj 1998 s. 4-5) 
The Prophet’s Example, Nov 2000, p 8-11 
Article of Faith Maze, July 1997, p 11 
  9
16 21   Strengthen The Family, May 2000, p 45 

Family Treasure, July 2000, p 38 

   
17     A Day with the Bishop, July 1989, p 44-45 
Article of Faith Maze, April 1997, p 43 
  5
18   32/34 I Have Many Talents, Oct 1999, p 21    
19 53 
20 
10 
22 Skatte (Lille Liahona November 1999 s. 114-15)
Jesus Christ Heals a Blind Man, Oct 1999, p 14-15 
One of God’s Greatest Gifts, June 2000, p 43-45 
Article of Faith Maze, May  1997, p 46 
5, #3 (6:04) 7
20     Reading the Scriptures (coloring page), Feb 1998, p 17 
Scriptures Scavenger Hunt Aug 1999, p 23 
Study Book of Mormon Pictures, Sep 1988, p 40 
Article of Faith Maze, June 1997, p 46 
  8
21 27   Nephi Forgives, Nov 2000, p 14-15 
I Forgive You, Sep 1994 
   
22 23   D&C A-B-C's,  Oct 1989, p 24 
D&C Quiz, Feb 1989, p 23 & 
D&C Message, March 1989, p 22 
   
23 26 46/47 Plan of Salvation/Peace, March 1994, p 14-5 I Shouted for Joy, Feb 1999, p 46;26 5,#4 (4:24)  
24     Mine valg har følger (Børnestjernen Marts 1997 s. 8-9)
Daniels valg (Lille Liahona Marts 1999 s. 12-13)
Joseph Smith/Revelation, June 1992, p 44-45 
Warning!, Nov 1993, p 12-13 
Word of Wisdom Puzzle, Nov 1989, p 26 
   
25 39   Tempelforberedelse - spil  (Lille Liahona August 1999 s. 8-9)
Kirkland Temple (coloring page), June 1997, p 49 
Church Moves West, July 1993, p 24-25 
   
26 29 

39-40 

14 The First and the Last, Oct 2000, p 44 
Church Moves West, July  1993, p 24-25 
Miraculous Story of Elijah, Feb 1983, p 27 
Kirkland Temple (coloring page), July 1997, p 49 
   
27 35 41 Church Moves West, July 1993, p 24-25 

Choices/Guideposts, Feb 1989, p 12-13 

Article of Faith Maze, Feb 1997, p 11 

  3
28 36   Church Moves West, July 1993, p 24-25 5, #7 (18:35)  
29 48   Missionær Labyrint (Børnestjernen Juni 1998 s. 10)
Let Your Light Shine, Oct 2000, p 42-43;45 
Church Moves West, July 1993, p 24-25 
Jeg kan være missionær nu (Børnestjernen Oktober 1998 s. 2-3)
Article of Faith Maze, Aug 1997, p 26 
1, #5, (5:16) 
5, #8, (7:54) 
10
30 19 41/43 
44
Scripture Road Signs, Oct 1993, p 26 
Jesus Will Come Again, Sep 1995, p.12-13 
Church Moves West, July 1993, p 24-25 
Choices/Guideposts, Feb 1989, p 12-13 
Article of Faith Maze, Aug 1997, p 26 
5, #5 (5:13) 
5, #8 (7:54) 
10
31     Commandments, March 1995, p 12-13 
Church Moves West, July 1993, p 24-25 (with Lesson 24) 
Fleeing Missouri (coloring page),  Oct 1997, p 49 
   
32     D&C Message, April 1991, p 11 
Joseph Smith Valiant Servant of God, Oct 1997, p 14-15 
Church Moves West, July 1993, p 24-25 
   
33     Nauvoo Cutouts, Sep 1984, p 17 
Peaceful Nauvoo, Sep 1984,p 34-35 
Kitchen Krafts, July 1993, p 23 
Joseph Smith, Jan 1989, p 28-9 
Church Moves West, July 1993, p 24-25 
   
34     Tempelforberedelse - spil  (Lille Liahona August 1999 s. 8-9)
The Temple is a happy Place, June 1993, p12-13 
Temples are Places for Service, July 1993, p12-13, 35 
Church Moves West, July 1993, p 24-25 
Article of Faith Maze, March 1997, p 38 
 
35     Tempelforberedelse - spil  (Lille Liahona August 1999 s. 8-9)
Lord Commands/Build Temples, March 1993, p12-13 
Church Moves West, July 1993, p 24-25 
Article of Faith Maze, Nov 1997, p 46 
  13
36 38   Articles of Faith, Jan 1995, p 36-37 
Church Moves West, July 1993, p 24-25 
  All
37     Church Moves West, July 1993, p 24-25  1, #10, (2:09) 
2, Joseph Smith: The Man 
2, Last Day at Carthage 
5, #9 (13:08) 
 
38 57 
58 
  At være pioner, tegninger (Børnestjernen November 1997 s. 14-16)
Brigham Young Puzzle, Feb 1993, p 5 
Church Moves West, July 1993, p 24-25 
Article of Faith Maze, April 1997, p 43 
  5
39     Vandringen over prærien (Børnestjernen November 1997 s. 2-4)
Church Moves West, July 1993, p 24-25 
Heavenly Father's Plan, April 1995, p 36-37 
Places in Early Church History, Nov 1997, p 24-25 
Article of Faith Word Search, July 1999, p 35 
5, #10 (16:00) 13
40     Deseret, beretningen om mågerne og græshopperne (Børnestjernen December 1997 s. 10-11)
Vandringen over prærien (Børnestjernen November 1997 s. 2-4)
Yarn Doll/Spinning Button, June 1997, p 26 
5, #10 (16:00)  
41     Remember Pioneers, July 1982, p36,44 
On The Trail Word Game, July 1989, p 43 
Chenille Church Dolls, July 1998, p 21 
Sunday Can, June 1999, p 23 
Pionerernes Rejse, spil (Børnestjernen Oktober 1997 s. 8-9,16)
5, #10 (16:00)  
42 18   Altid ærlig og sandfærdig (Børnestjernen Oktober 1996 s. 4-5)
Gratitude for God's Creations, July 1984, p 36-37 
Jacob Hamblin, Trustworthy Pioneer, July 1987,p40-41 
Remember Pioneers, July 1982, p 36;44 
Article of Faith Maze, March 1997, p 38 
5, #10 (16:00) 4
43     Håndkærrepionerer (Lille Liahona Juni 2000 s. 11-13)
Song-A Modern-Day Pioneer,  July 1993, p 38 
Pioneer Log Cabin, Jan  1997, p 22 
Pioneer Handcart, Jan 1986, p 42 
5, #11 (4:25) 
5, #10 (16:00) 
 
44   38-39 Tempelforberedelse - spil  (Lille Liahona August 1999 s. 8-9)
The Courage to CTR, July 1991, p12-13; 26 
The Lord Gave Me a Temple, Oct 1993, p 12 
Clean Thoughts, Nov 1997, p 4-5 
Article of Faith Crossword, July 1999, p 11 
4, excerpts 13
45   32 My Tithing, Nov 1993, p 33 
About Tithing, Feb 1999, p 23
Testimony by Being Obedient (coloring page), March 1991, p 5 
1, #9, (10:50) 
2, HIMMELENS SLUSER 
 
46   16-17 A Testimony of Jesus Christ, Dec 1991, p 20-21 
LDS Letter Square, March 1997, p 11 
Prophet Puzzle, Jan 1997, p14 
2, Joseph Smith: The Man