Sådan bruger du en ærtepose 

 
 1. Stil et spørgsmål og smid ærteposen hen til det barn som skal besvare spørgsmålet.
 2. Barnet besvarer et spørgsmål og smider ærte posen hen til dig.
 3. Gem en ærtepose i klasseværelset. Den første elev der får øje på dem får en særlig opgave, så som at vælge den der skal åbne med bøn o.s.v.
 4. Fastgør et nummer til bagsiden af ærteposen. Lad børnene vælge et nummer ~ det nummer der kommer nærmest det nummer du har fastgjort på ærteposen holder døren, åbner med bøn, vælger en sang, vælger en aktivitet o.s.v.
 5. “I dag har vi haft om...” Kast ærteposen hen til et barn som så deler en tanke fra lektien. Barnet kaster den videre til et andet barn med ordene: “I dag har vi haft om...”
 6. Kategorier: Sid eller stå i en cirkel. Vælg en kategori. En person kaster ærteposen hen til en anden ~ efter at have sagt et ord fra den kategori der er bestemt. Er det f.eks kategorien “Mormons Bog“ kan det være ord som: Lehi, Nephi, bue, Kong Noa o.s.v. (Kategorier kan f.eks. være: Mormons Bog, Det Ny Testamente, Kirkes Historie, kirkes præsidenter, spejder, fællestid, musik)
 7. Aftal at kun den der har ærteposen må snakke. “Lige nu giver jeg lektien, så jeg har ærteposen. Når en af jer skal besvare et spørgsmål kaster jeg ærteposen hen til jer”.
 8. Bruger du nogle visuelle hjælpemidler i din lektie, kan disse placeres på gulvet/bordet. En af eleverne kaster en ærtepose hen på den ting der skal vendes.
 9. Ved hjælp af små sikkerhedsnåle fastgør du små stykker papir til ærteposen. Kast ærteposen hen til en elev. Eleven tager et stykke papir fra ærteposen og læser det.
 10. “Sidste gang talte vi om...” Kast ærteposen hen til en elev som hurtigt svarer.
 11. Skriv spørgsmål på fodtrin, firkantede stykker papir, hjerter eller lign. som du ligger på gulvet. Lad børnene så i lidt afstand og prøve at ramme et af de før nævnte ting ~ for så at besvare spørgsmålene.
 12. Læreren kaster en ærtepose hen til en elev. Læreren siger noget pænt om eleven. Eleven kaster derpå ærteposen hen til en anden elev og siger noget pænt om han/hende.
 13. “Tæl dine velsignelser“. “Jeg er taknemmelig for....” Kast ærteposen videre efter at have sagt noget du er taknemmelig for.